Послуги

Назва послуги Ціна/тариф
1 НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ За домовленістю сторін
2 НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ За домовленістю сторін
3 НАДАННЯ КОШТІВ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ За домовленістю сторін
4 НАДАННЯ ГАРАНТІЙ За домовленістю сторін
5 НАДАННЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ За домовленістю сторін
6 НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ За домовленістю сторін