Власники

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи

Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників) Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників) Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб – учасників (засновників) Власника у статутному капіталі фінансової устано
1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛОН» 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 1 38196980 ------------


Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)* Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛОН» 38358377 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ПАРИТЕТ" 04073, м.Київ, вул. Кирилівська, буд. 154 99


Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансовой установи)

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника) Реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником) Паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником) Частка у статутному капіталі учасника (засновника), %
1 ============= ============= ============= ============= =============