Юридична інформація

Тип фінансової установи: фінансова компанія
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ПАРИТЕТ"
Скорочене найменування: ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ПАРИТЕТ"
Код за ЄДРПОУ: 38358377
Дата державної реєстрації юридичної особи: 28.08.2012
Відомості про виконавчий орган фінансової установи: Виконавчим органом є Директор
Інформація про керівництво: Директор – Богуславський Євген Володимирович
Інформація про особу на яку покладено ведення бухгалтерського обліку: Головний бухгалтер - Єлісєєв Ігор Олександрович
Відомості про склад наглядової ради: не створена

Поштова адреса: 04073, м.Київ, вул. Кирилівська, буд. 154

Код території за КОАТУУ: 8038000000

Місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул. Кирилівська, буд. 154

Контактні дані:
Телефон: (044) 221-45-43

Електронна скринька: fc_parytet@ukr.net
Веб-сайт: http://www.fc-parytet.com.ua